Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
  • Verduurzaming Leonardusbuurt
  • Flora en fauna onderzoek bij renovaties
  • Belang van huurders altijd voorop bij HBO
  • Kijken is niet met je handen

Dit nieuwe jaar is er een waar ik echt naar uitkijk. Natuurlijk gaan we in de eerste plaats samen met u ons 100-jarig bestaan vieren. Op de oproep in de vorige nieuwsbrief ‘Wij(k) vieren feest’ aan bewoners zijn een heel aantal leuke ideeën ingezonden. Samen met buren en medebewoners van de straat of wijk gaan we aan de slag om iets moois te organiseren voor het 100-jaar bestaan. Lees meer... 

Volksbelang en Bergopwaarts gaan samen de Leonardusbuurt aanpakken

Leonardusbuurt in Helmond: een volkswijk met zo’n 650 woningen. In 2015 startte Volksbelang hier met groot onderhoud. In 2018 bleek dat een deel van de woningen op een ondergrond van veen staat. Dit had grote gevolgen. Op lange termijn droogt de grond namelijk uit en bestaat de kans dat huizen gaan verzakken. Om dit te voorkomen en grondig aan te pakken, samen met het verduurzamen van alle woningen, heeft Volksbelang hulp gezocht bij een collega corporatie. Lees meer...

Flora en fauna onderzoek bij renovaties

Wanneer Bergopwaarts werkzaamheden aan gevels en daken wil gaan uitvoeren, dan moet er rekening gehouden worden met de leefomgeving van vogels, vleermuizen en planten. De onderzoeken, inventarisatie en advisering daarvoor worden al jaren uitgevoerd door M&A Omgeving uit Helenaveen. Eigenaar Wil van Aerle: ‘Een nestelende beschermde vogel of vleermuis kan van invloed zijn om een planning noodgedwongen aan te moeten passen.’ Lees meer...

Tips bij vorst

Januari, wintertijd. Hoe voorkomt u een bevroren waterleiding als het gaat vriezen?

Bij vorst kunnen leidingen in en rond het huis bevriezen of zelfs scheuren. Dit kan voor veel schade zorgen aan leidingen, muren en uw inboedel. Gebruik daarom deze tips:
  • Draai radiatoren een beetje open, ook in de ruimtes boven.
  • Sluit de buitenkraan alvast af. En tap het laatste water in de waterleiding af via het aftapkraantje. Dit voorkomt dat er alsnog water in de leiding bevriest.
  • Zet de thermostaat ’s nachts niet lager dan 15 graden.
Lees meer tips op onze website

In het Limburgse Eygelshoven is een oude steenfabriek nieuw leven ingeblazen door er circulaire bakstenen te maken. Met de gedachte dat je spullen kunt hergebruiken. Dat spreekt Bergopwaarts’ manager Bedrijfsvoering en Vastgoedrealisatie Hugo de Vries aan: ‘Oude stenen van gesloopte gebouwen worden fijngemalen, opnieuw gesmolten en tot stenen gebakken. Hoe mooi is dat?' Lees meer... 

'Belang van huurders altijd voorop bij HBO'

Een wand vol blauwe ordners achter hem en een bureau vol papieren voor hem, zegt alles over het werk dat Ton van de Weerd de afgelopen 14 jaar bij de Huurdersbelangenorganisatie De Peel (HBO) heeft gedaan: ‘Toen ik hier kwam, bestond de hele ‘administratie’ uit een ongeordende stapel papieren. Door mijn jarenlange werk als politieman was ik papierwerk wel gewend.’ Hij is zelf al sinds 1966 huurder bij Bergopwaarts. Lees meer...

'Kijken is niet met je handen'

Een verbazingwekkende verzameling. Dat mag je die van Bergopwaarts’ huurder Wim Smits uit Vlierden gerust noemen. Naar eigen schatting liggen er ruim 700 verschillende briefopeners prachtig uitgestald in een speciaal daarvoor ingerichte kamer boven in zijn huis. Om die allemaal bij elkaar te krijgen, heeft hij sinds eind jaren zestig stad en land afgereden: ‘Het verzamelen heeft mij heel veel gebracht.’ Lees meer...

Meer huishoudens in aanmerking voor huurtoeslag vanaf 2020

Door het wegvallen van de harde inkomensgrenzen, heeft u misschien toch voortaan recht op huurtoeslag. Nu is het zo dat als u de grens met uw inkomen met € 1,- overschrijdt, u geen huurtoeslag meer krijgt. Vanaf 1 januari loopt de huurtoeslag geleidelijk terug bij een hoger inkomen. Dus bewoners die eerst nét buiten de boot vielen, krijgen nu toch recht op huurtoeslag. Daarmee wil de regering de armoedeval voorkomen. 

Kijk op onze website of er iets voor u veranderd

Topscore voor Bergopwaarts in de Aedes-Benchmark

Jaarlijks doen vrijwel alle Nederlandse woningcorporaties mee aan het door branchevereniging Aedes uitgevoerde benchmark onderzoek. Dit onderzoek maakt inzichtelijk waar we staan ten opzichte van andere corporaties en wat we doen voor de samenleving. Op álle onderdelen behoren wij tot de best scorende corporaties. Wij zien dit als een heel bijzondere prestatie en een geweldig resultaat. Iets wat alleen maar haalbaar is als je samen er elke dag aan werkt. Uiteraard leunen we nu niet achterover. Er is nog genoeg te doen en te verbeteren.

Wij bedanken alle huurders die mee hebben gedaan met het onderzoek! Meer informatie en resultaten vindt u op www.bergopwaarts.nl.

Reparatieverzoek


Heeft u een reparatieverzoek? Dat kunt u telefonisch melden op werkdagen van 09.00 - 10.00 uur! U kunt bellen naar 0493-327 327. Een reparatieverzoek kunt u ook eenvoudig 24/7 indienen via www.bergopwaarts.nl.

Bergopwaarts

Dunantweg 10
5751 CB Deurne

0493-327 300
mail@bergopwaarts.nl
www.bergopwaarts.nl

facebook.com/Bergopwaarts facebook.com/Bergopwaarts
twitter.com/Bergopwaarts twitter.com/Bergopwaarts
Deze nieuwsbrief is gestuurd naar e-mailadres: <<E-mail Adres>>

Geen nieuwsbrief meer ontvangen?

Afmelden voor de nieuwsbrief / wijze van verzending aanpassen.


Geen huurder of woningzoekende van Bergopwaarts?
Afmelden