Copy
Nieuwsbrief editie januari 2017
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
www.gezondheidsvaardigheden.nl
Nieuwe publicatie: ‘Health literacy of patients admitted for elective surgery’
 
Meer dan één derde van de patiënten die een operatie moeten ondergaan,  hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit blijkt uit een recent verschenen onderzoek van Universiteit Utrecht.
Het begrijpen en opvolgen van instructies vóór een chirurgische ingreep is essentieel. Bij patiënten op de afdeling preoperatieve screening van het St. Anthoniusziekenhuis is mondeling een vragenlijst afgenomen. Hieruit bleek dat een aanzienlijk deel van hen beperkte gezondheidsvaardigheden heeft.
 
Lees hier meer over in de publicatie ‘Health literacy of patients admitted for elective surgery’

Kijksluiter winnaar prijsvraag ‘Het beste idee voor een zorg- of gezondheidsapp die geschikt is voor iedereen’

Tijdens het symposium ‘Op weg naar eHealth voor iedereen’ op 26 januari kwam de app Kijksluiter uit de bus als winnaar in de zoektocht naar de beste zorg- of gezondheidsapp. De prijs ter waarde van 10.000 euro werd uitgereikt door Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van VWS.

Lees meer

Toolkit Heerlijk Helder in de Zorg
​Laagdrempelige inclusieve communicatie in de zorgsector

Onderzoekers ontwikkelden een toolkit van 7 boekjes, inclusief een herkenningswijzer lage gezondheidsvaardigheden en handige doorverwijskaartjes naar lees-en schrijfcursussen om uw hierbij te helpen.
Deze toolkit is bedoeld om bewustwording over de problematiek van gezondheidsvaardigheden te creëren bij medewerkers van alle
mogelijke zorgomgevingen.

Lees meer
Europese onderzoek naar toegang tot zorg onder kwetsbare groepen

Dokters van de Wereld presenteerde in november 2016 haar jaarlijks terugkerend Europese onderzoek naar toegang tot zorg onder kwetsbare groepen (vluchtelingen, migranten met en zonder verblijfsvergunning, personen uit eigen land die de reguliere zorgkosten niet meer kunnen opbrengen). Ruim 9.600 patiënten werden bevraagd over hun leef- en gezondheidsomstandigheden.

Voor de onderzochte ongedocumenteerde migranten in Nederland geldt onder meer dat men vaak te laat zorg zoekt door gebrek aan informatie, angst, taalproblemen en ontbreken van een sociaal netwerk. Ook werd duidelijk dat niet-medische factoren zoals ontbrekende huisvesting en inkomen een zware wissel trekken op hun gezondheid. 

Download hier het onderzoeksrapport.
Actueel vraagstuk Gezondheidsvaardigheden

Op Loketgezondleven.nl vindt u nu actuele informatie over Gezondheidsvaardigheden. U leest er wat gezondheidsvaardigheden zijn en wat de gevolgen zijn op de gezondheid van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. En wat u als organisatie of professional kunt doen om het deze mensen gemakkelijker te maken. Bekijk ook de inspirerende praktijkvoorbeelden en praktische tips en materialen op
Loketgezondleven.nl

DIGID uitgelegd in eenvoudige taal en vertaald in Frans en Arabisch

Gemeente Utrecht biedt een digitale oefenomgeving aan voor mensen die moeite hebben met websites van de overheid. De virtuele assistent 'Steffie’ legt digitale en administratieve stappen uit.

Ook het werken met DigiD komt aan de orde. Steffie legt in eenvoudige taal uit wat het is en hoe het werkt. Dit deel is ook vertaald in Frans en Arabisch. Voor laaggeletterden en statushouders is het werken met DigiD nog eenvoudiger geworden.

Websites van de overheid, zoals de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Politie en de Belastingdienst maken gebruik van DigiD.

Door het combineren van beeld, tekst en gesproken woord wordt de informatie verstrekt door de overheid toegankelijker, makkelijker te begrijpen en te gebruiken. Samen met de gemeente Utrecht en Leerzelfonline.nl heeft Pharos hieraan een bijdrage geleverd.

Alle over DigiD https://digid.uabc.nl

UABC, websites van de overheid makkelijk uitgelegd: http://www.uabc.nl

Blog Marjolijn van Leeuwen: “Het zal toch niet aan mij liggen?”

Marjolijn van Leeuwen (Pharos) is Deskundige op gebied van laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden. Regelmatig schrijft zij blogs over gezondheidsvaardigheden. In haar laatste blog vraagt ze zich af of er naast een meetinstrument voor het testen van de vaardigheden van de patiënt, niet ook een meetinstrument ontwikkeld kan worden voor het testen van de vaardigheden van de zorgprofessional, in de communicatie met de patiënt.

Lees hier haar blog.

Digital Health Literacy Instrument

Het internet wordt steeds belangrijker als het gaat om het zoeken naar gezondheidsinformatie en allerlei eHealth toepassingen in de zorg. In hoeverre hebben mensen de vaardigheden om al deze nieuwe functionaliteiten goed en veilig te gebruiken? Naast gezondheidheidsvaardigheden heeft men ook digitale vaardigheden nodig, wat inhoudt onder andere dat men een computer kan bedienen, kritisch kan zoeken naar informatie, zelf informatie kan doorgeven via het internet en bij dat alles rekening houdt met zijn/haar privacy. Een geschikt instrument om deze vaardigheden te meten was tot voor kort nog niet voor handen. De digitale gezondheidsvaardigheden-instrumenten die beschikbaar zijn richten zich met name op informatie zoeken, en niet op het gebruik van de meer interactieve applicaties. Daarnaast wordt dit gemeten met zelfrapportage, wat vaak niet overeen komt met de daadwerkelijke vaardigheden die iemand heeft.
 
Dr. Rosalie van der Vaart (Universiteit Leiden; sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie) en dr. Constance Drossaert (Universiteit Twente; afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie) hebben als antwoord hierop de Digital Health Literacy Instrument ontwikkeld. Dit instrument tracht digitale gezondheidsvaardigheden binnen verschillende domeinen te meten, met zowel zelf-rapportage items als praktijktaken. De validering van dit instrument is beschreven in het onlangs verschenen artikel in the Journal of Medical Internet Research: Development of the Digital Health Literacy Instrument: Measuring a Broad Spectrum of Health 1.0 and Health 2.0 Skills (open access).
 
Een Nederlands-  en Engelstalige versie van het instrument is op te vragen bij de auteurs, via r.vandervaart@leidenuniv.nl

 

Succesvolle afronding ‘Weet u wat u slikt?’ in Feijenoord

Op 15 december is met een bijeenkomst in LCC het Klooster het project ‘Weet u wat u slikt?’ afgerond. Ruim 150 mensen kwamen op deze bijeenkomst af. Doel van het project is om doelmatig en zorgvuldig geneesmiddelengebruik onder laaggeletterde allochtone bewoners in Feyenoord te verbeteren. ‘En daarin zijn we met deze deelnemers en hun omgeving zeker geslaagd,’ aldus Leyla Koseoglu, projectleider bij Zorgbelang Zuid-Holland.

‘Weet u wat u slikt?’ is een gezamenlijk project van Zorgbelang Zuid-Holland, Erasmus MC, vereniging DSB, DOCK, Hoedje van Papier en apotheek van der Laan. Het project is ondersteund door KNMP en mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam.

Lees meer

Syriërs helpen elkaar op weg in de zorg via Facebook

Bij het toewerken naar een toegankelijk zorgaanbod voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, speelt informatie over het Nederlandse zorgstelsel een grote rol. Zeker voor vluchtelingen die pas kort in Nederland zijn.

Op de Facebookpagina Syriërs Gezond werken Syrische en Nederlandse zorgprofessionals samen om Syrische vluchtelingen betrouwbare informatie te geven over gezondheid en zorg in Nederland. De informatie is in Arabisch en in Nederlands. Mensen kunnen ook vragen stellen over gezondheid gerelateerde onderwerpen.

Om hun Syrische patiënten te wijzen op deze Facebookpagina kunnen huisartsen informatiemateriaal aanvragen via het online bestelformulier. U kunt kiezen uit verschillende formaten posters of een handzaam visitekaartje.

Meer over de Facebookpagina Syriërs Gezond

Is uw eHealth aanbod geschikt voor iedereen?

Wilt u een eHealth app ontwikkelen of wilt u weten of uw aanbod geschikt is voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Maak dan gebruik van de Pharos kennis en expertise in het toegankelijk maken van materiaal voor laaggeletterden. Zodat uw preventie- en zorgaanbod iedereen bereikt en voor iedereen goed werkt. 
Download de Checklist Toegankelijke Informatie. Deze checklist kan gebruikt worden voor eHealth-toepassingen zoals websites, apps en patiënten informatie systemen en voorlichtingstoepassingen zoals folders, flyers en films. 

Meer informatie
Folder Sara ‘Meisjes – besnijdenis. Wat kan Sara doen als zij problemen heeft?’


Pharos heeft een eenvoudig leesbare folder gemaakt voor vrouwen die besneden zijn en hier klachten van hebben. Sleutelpersonen maar ook zorgprofessionals kunnen de folder gebruiken om met vrouwen in gesprek te gaan over hun problemen en wat zij zelf aan deze klachten kunnen doen.
De folder bestaat uit kleurige illustraties en korte teksten. Zowel de teksten als de illustraties zijn in samenwerking met FSAN getest bij vrouwen die nog niet zo goed Nederlands spreken. De folder is kosteloos te downloaden en te bestellen via info@pharos.nl.

Zanzu.be/nl: toegankelijke informatie voor vluchtelingen over seksuele gezondheid

Vluchtelingen, nieuwkomers en migrantengroepen lopen soms meer seksuele risico’s en hebben behoefte aan informatie over seksualiteit. Bestaande Nederlandse websites zijn soms te talig, te expliciet of niet cultuur sensitief genoeg. Sensoa (Belgie) en BZgA (Duitsland) hebben een online website ontwikkeld Zanzu.be en Zanzu.de. De website biedt betrouwbare en cultuur neutrale informatie over seksualiteit in 13 geschreven en gesproken talen met ondersteunend beeldmateriaal. Ook in Nederland blijkt er behoefte aan online informatie. Rutgers gaat binnen het bredere kennisdelingsprogramma “gezondheid en vitaliteit vluchtelingen”, in 2017 deze online website aanpassen en geschikt maken voor de Nederlandse context (Zanzu.nl). Hiermee wordt relevante informatie over seksualiteit, vrouwelijk en mannelijk lichaam, voortplanting, anticonceptie en gezinsplanning, soa hiv, seksueel geweld, seksuele rechten, wet en regelgeving, en hulp en opvangvoorzieningen in meerdere talen toegankelijk gemaakt voor kwetsbare en niet westerse groepen. In het project wordt samengewerkt met Pharos, GGD GHOR, Soa Aids Nederland, diverse professionals en mensen uit de profijtgroep.
 
Meer informatie: Rutgers.nl seksuele gezondheid en vluchtelingen. Contactpersoon en projectleider Ineke van der Vlugt (i.vandervlugt@rutgers.nl)

Alliantie Gezondheidsvaardigheden zoekt nieuwe partners!
 
28% van alle volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden en daardoor
een slechtere gezondheid. De partners in de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zijn werkzaam
op het brede terrein gezondheid en zorg. Wij willen het thema gezondheidsvaardigheden
binnen en buiten de eigen organisatie op de agenda zetten, (samen)werken aan verbetering
en kennis en ervaring uitwisselen.
 
Interesse?
Klik hier voor meer informatie over het partnerschap of neem direct contact op met Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen (coördinator Alliantie) via gezondheidsvaardigheden@pharos.nl.
 
Het partnerschap van de Alliantie is kosteloos.
Copyright © 2017 Alliantie Gezondheidsvaardigheden, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp