Copy
Bekijk deze mail in uw browser!
Joba van den Berg
Nieuwsbrief Juni 2022
Beste mensen,

Hierbij weer een update van mijn recente werkzaamheden in de Tweede Kamer.
We mogen intussen ook weer groepen ontvangen. Indien u belangstelling heeft, zend dan een e-mail aan 
d.wisse@tweedekamer.nl

Hartelijke groet,

Joba
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Website
Email
Inzet techniek voor betere zorg en minder werkdruk
Meer inzet van techniek en kunstmatige intelligentie kan ons helpen de werkdruk voor de zorgprofessionals te verlagen en aantal vacatures verminderen. Het werkbezoek aan Catharinaziekenhuis met Christo Weijers en Deborah Pruijmboom van CDA Eindhoven en Julie van ’t Veer van CDA Zaanstad gaf daarvan een voorbeeld: met nieuwe technologie worden complexe hartoperaties verricht waardoor patiënt niet een nacht hoeft te blijven. 

Het belang van techniek zag ik ook tijdens mijn werkbezoek aan meldkamer ambulancedienst Zuid-Holland Zuid met Harm Sonneveld en Jan Peter Rebel van CDA Rotterdam en stagiair Diederik van der Maas. Door gebruik van kunstmatige intelligentie (algoritmes) kunnen ambulances beter worden ingezet en is er een betere spreiding. 

In een opinieartikel in het Algemeen Dagblad mocht ik het belang van toepassing van techniek nader toelichten. 
De aanpak van corona op de lange termijn
Corona lijkt nu ver weg maar zal zeker terugkomen in het najaar. Het corona-dashboard geeft actuele informatie over ziekenhuisopnames, rioolwatermetingen, vaccinaties etc.
Veel kwetsbare mensen voelen zich nu onzeker doordat alle maatregelen zijn afgeschaft. Zo krijg ik veel vragen over de beschikbaarheid van de tweede booster voor kwetsbare mensen onder de 60 jaar. Mijn voorstel daarover is recentelijk aangenomen. De minister gaat zich extra inspannen om deze groepen te bereiken. 

Je moet het dak repareren als de zon schijnt, heb ik altijd geleerd. Ik kijk dan ook uit naar het debat met de minister medio juni over de lange termijn aanpak corona: Hoe snel kunnen we testcapaciteit en labcapaciteit opschalen? Zijn we voorbereid en georganiseerd voor een extra booster in het najaar? Welk onderzoek is er naar long covid? Terecht wil het kabinet de samenleving in beginsel openhouden. Maar hoe gaan we de zorg dan organiseren als er toch onverwacht weer veel zieken komen bijvoorbeeld door een nieuwe variant? Zorgprofessionals werken al twee jaar met veel overwerk!

Zelfvoorzienend zijn als Nederland dan wel Europa blijft ook een punt van aandacht. Bijvoorbeeld met betrekking tot mondkapjes. Tijdens debat op 9 juni heb ik daarom weer aandacht gevraagd voor de Mondkapjesfabriek in Arnhem waar ik recentelijk op werkbezoek was. Het is een sociale onderneming en zorgt dus ook nog voor werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Administratieve lasten
Noodzaak van vermindering van administratieve lasten in de zorg is voor mij een permanent aandachtspunt. Zo laat de Verscheurkalender voorbeelden zien van overbodige administratie voor huisartsen. Bij BNNVARA mocht ik daarop reageren.
Bezoek studenten HZ University of Applied Sciences
Deze week ontving ik diverse studenten van de HZ University of Applied Sciences Vlissingen. Het is geweldig om te zien dat er zoveel enthousiasme bestaat onder de jongeren. Kent u scholieren of studenten die graag op bezoek komen in de Tweede Kamer? Neem contact met mij op! Wees welkom.
 
IPKO: Interparlementair Koninkrijksoverleg 
Tijdens het mei-reces bracht de commissie Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan de bovenwindse eilanden. Delegatieleider was Mariëlle Paul. Met vertegenwoordigers en bestuur van de bijzondere gemeentes Saba en Sint-Eustatius spraken we o.a. over gebrekkige basisvoorzieningen zoals banken en notarissen en over armoedebestrijding. Op Saba brachten we o.a. een werkbezoek aan Marine Research Station, gericht op behoud en herstel van koraalriffen. Op Sint-Eustatius was er een werkbezoek aan o.a. GTI-olieterminal en recente opgravingen bij het vliegveld. 

Het autonome land Sint-Maarten was deze keer gastvrouw van IPKO: Interparlementair Koninkrijksoverleg. Er waren veel gesprekken over de onderlinge relaties binnen het Koninkrijk. Ook werden visies en standpunten uitgewisseld inzake het wetsvoorstel Rijkswet COHO: Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Gezamenlijk brachten we enkele werkbezoeken zoals aan de Point Blanche gevangenis, het General Hospital en de vuilnisbelt op Sint-Maarten.
Over het geneesmiddelendebat
Iedere week ontvang en spreek ik brancheorganisaties, beroepsverenigingen, bedrijven en/of individuele burgers. Via een car call, een koffie in de Tweede Kamer of een werkbezoek.
Samen met Liane den Haan nam ik de Inspiratiegids verspil geen pil in ontvangst van de Duurzame coalitie farmacie.Tijdens het geneesmiddelendebat op 9 juni heb ik daarvoor aandacht gevraagd en samen met Liane een actieplan ingediend. 

Daarnaast heb ik nog een amendement ingediend op een wetsvoorstel: geen zware zelfzorgmiddelen in de supermarkt maar uitsluitend bij apotheek of drogist met opgeleide medewerkers. Pointer besteedde daar aandacht aan.
Stuur deze mail door! Stuur deze mail door!
Copyright © 2023 TK, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u geen mail meer ontvangen?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp