Copy
Bekijk deze mail in jouw browser.
 
Nieuwsbrief corona virus
19/03/2020
 
 
 

Naar aanleiding van het coronavirus wil VSK u nog volgende info meegeven: 

1. Niet kunnen behalen schietbeurten
2. Stand van zaken activiteitenkalender doelschieten
3. Bevraging VSF impact corona virus
 
 
 
 
1. Niet kunnen behalen schietbeurten

Verschillende clubs en leden hebben ons reeds de vraag gesteld hoe er omgegaan zal worden met het niet kunnen behalen van de schietbeurten. VSK is hier, als unisportfederatie, in nauw overleg met de overheid. De overheid is bezig met het opmaken van een nooddecreet waarin voor de verschillende sectoren die problemen hebben, voorstellen opgenomen zullen zijn. Het enige wat wij blijven adviseren is, motiveer uw leden om hun aanvraag te doen zoals omschrijven in de reglementen. Zij die onvoldoende beurten hebben, sturen hun huidige beurten mee en een schrijven waarin zij aanhalen dat zij tgv het sluiten van de schietclubs (corona) het beoogde aantal beurten niet hebben kunnen behalen.
Kijk ook regelmatig in de lidzone en clubzone. Ook via daar zullen wij communiceren.
VSK blijft werken achter gesloten deuren zolang dit toegelaten blijft, uiteraard rekening houdend met de huidige richtlijnen betreffende Social distancing ed
 

Zorg goed voor uzelf en uw naasten!!!

 
 
2. Stand van zaken activiteitenkalender doelschieten

 Gezien de extra maatregelen die de Federale overheid heeft afgekondigd heeft het Dirco Doel gisteravond via Skype vergaderd over de verdere aanpak van het wedstrijdseizoen 2020. We dragen de gezondheid van onze mensen en onze schutters hoog in het vaandel en willen ook, zo goed en zo kwaad als het kan toch minstens een deel van het wedstrijdseizoen 2020 laten doorgaan.

Wij zullen zo snel als mogelijk nieuwe data voor de uitgestelde Vlaamse kampioenschappen communiceren. Uitnodigingen voor Vlaamse kampioenschappen zullen momenteel pas 2 weken op voorhand en steeds onder voorbehoud worden verstuurd, dit tot we meer informatie hebben over de toekomstige maatregelen die in kader van de strijd tegen Corona door de overheid genomen zullen worden.
We willen ook al meegeven dat we deze oplossing kunnen aanhouden zo lang we begin mei opnieuw onze wedstrijden kunnen laten doorgaan. Zo niet, moeten we op zoek naar een nieuwe oplossing. Er is ook steeds overleg met onze Franstalige collega’s, omdat een en ander eventueel ook een impact heeft op de Nationale kampioenschappen.

Genomen maatregelen
We verleggen onze focus dan ook naar het organiseren van de Vlaamse Kampioenschappen, de Nationale Kampioenschappen en de nationale selecties. We hebben daarom de volgende beslissingen genomen:
 • Alle provinciale kampioenschappen worden afgelast en niet opnieuw georganiseerd
 • Alle wedstrijden tot en met 20 april worden afgelast. Dit wil zeggen dat we:
  •  voor de Vlaamse kampioenschappen die in deze periode (13 maart tot en met 20 april) niet zijn kunnen doorgaan een nieuwe datum zullen zoeken.
  • Voor de nationale selecties die in deze periode (13 maart tot en met 20 april) niet zijn kunnen doorgaan voor zover mogelijk binnen de kalender een nieuwe datum zullen zoeken en met eventuele wijzigingen daar rekening zullen houden bij toekomstige selecties voor internationale wedstrijden.
  • De Paasschieting zullen aflassen en niet opnieuw zullen organiseren
Hou steeds goed de website in de gaten! Data of status van wedstrijden kan je raadplegen via volgende link: https://sportschieten.be/activiteitenlijst-doel Data of status van trainingen kan je raadplegen via volgende link: https://sportschieten.be/Trainingscentrum

Wat nu als je ingeschreven was voor een provinciaal kampioenschap, dit niet is kunnen doorgaan maar toch graag zou willen deelnemen aan het Vlaams kampioenschap?
 1. Deelname aan Vlaamse kampioenschappen
In deze situatie krijg je een wildcard. Dat wil zeggen dat je, zonder te beschikken over een selectiepunt geschoten op het provinciale kampioenschap, toch kunt inschrijven voor de Vlaamse kampioenschappen via het webformulier in de lidzone en zult opgeroepen worden volgens het principe first come, first serve.
Er zal, om zo veel mogelijk mensen de kans te geven alsnog een wedstrijd te schieten, ten volle gebruikt worden van de capaciteit van de stand en de uren dat de stand ter onzer beschikking staat. We weten nu al dat we, ook al benutten we de capaciteit en de uren van de stand ten volle, dit gezien het zeer grote aantal deelnemers, niet kunnen garanderen voor:
 • Het Vlaams Kampioenschap Ordonnantie
 • Het Vlaams Kampioenschap Bowlingpins
 • Het Vlaams Kampioenschap Olympisch snelvuur (discipline 12 en 12a)
 1. Wat met de kost van €5 per provinciaal kampioenschap?
Eenmalig zullen we deze €5 aanrekenen per deelname aan het Vlaams kampioenschap, voor zij die door de maatregelen tegen Corona geen provinciaal kampioenschap hebben kunnen schieten. Zo worden alle schutters die een Vlaams kampioenschap schieten gelijk behandeld, aangezien de personen die wel een provinciaal kampioenschap hebben kunnen schieten, deze €5 ook hebben moeten betalen.
De verrekening van deze kosten naar de clubs toe, gebeurt pas op het einde van het jaar. Dus wanneer uw schutters hun provinciale kampioenschappen aan de club hebben betaald, dan zal een eventuele terugbetaling van de €5 voor schutters die er voor kiezen om niet deel te nemen aan de Vlaamse kampioenschappen of niet uitgenodigd worden voor de Vlaamse kampioenschappen wegens plaatsgebrek door de clubs moeten gebeuren.
We hopen hiervoor op jullie begrip.

Wat als je toch een provinciaal kampioenschap geschoten heb en wil deelnemen aan het Vlaams kampioenschap?
Hiervoor gelden de regels zoals voorheen en gaan we voort op de selectiepunten om te selecteren wie in aanmerking komt. Waar we voorgaande jaren altijd probeerden om de capaciteit van de stand zo veel als mogelijk te benutten zodat zoveel mogelijk mensen aan het Vlaams kampioenschap konden deelnemen, kunnen we dit nu echter niet garanderen, gezien de maatregel voor personen die geen provinciaal kampioenschap konden schieten door de maatregelen in de strijd tegen Corona.
We hopen ook hiervoor op jullie begrip.

Trainingen in het nationaal trainingscentrum
De training van 5 april is afgelast. De andere trainingen worden momenteel behouden en daar zal ingegrepen worden wanneer nodig.
Mogen wij u zeker vragen om deze nieuwsbrief verder te verspreiden naar uw leden
 
 
3. Bevraging VSF impact corona virus

Beste clubverantwoordelijke
 

De maatregelen die door de overheid genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, hebben ook op de sportsector een zware (financiële) impact.

De Vlaamse Sportfederatie vzw (de koepelorganisatie van sportfederaties en hun sportclubs) wil in kaart brengen welke moeilijkheden sportorganisaties ervaren na de uitbraak van deze crisis. Daarom vragen we jullie om zo snel mogelijk de bevraging in te vullen.
 

Hier kan u de bevraging terugvinden
 

Dank u!!

 
 
 

Vlaamse Schietsportkoepel vzw
Boomgaardstraat 22/7
2600 Berchem
Tel. 03/286 07 25 (8u30-12u30)
vsk@sportschieten.be

15bf52d6-c8c8-4893-a8a6-f9c82f2694b2.png www.sportschieten.be

 
Volg ons op de sociale media

Facebook Twitter linkedin

https://gallery.mailchimp.com/a6e904860aca0faf499c5edb4/images/2134da49-c44f-4978-9d97-c4e151759033.png