Copy
Nieuws en activiteiten van IVN District Limburg.
Deze e-mail in de browser bekijken
Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,
IVN District Limburg informeert je graag over IVN-nieuws en -activiteiten in Limburg.

 

INTRO

In ons zomernummer stond: na de warmste meimaand sinds het begin der waarnemingen zijn we aan de zomer begonnen. De 10 warmste meien van de afgelopen 100 jaar werden in slechts 2 gevallen gevolgd door een top 10 zomer (2017 en 1947). Ook de lente van dit jaar (de maanden maart, april en mei) staat in de top 10 van de laatste 100 jaar. Wordt een warme lente gevolgd door een top 10 zomer? Jammer, maar dat was slechts een keer het geval en wel in 2017. We kunnen daar aan toevoegen en in 2018. Toch weer blij dat het weer een flipperkast is, je weet precies wat je erin stopt (1360 Watt per m2 aan de buitenrand van de dampkring op vlak loodrecht op de zonnestraling) maar het resultaat is een gok. Lees hier verder over het waarom van de warme, zeg maar hete zomer.
 

Vervolglezing Klimaatverwarring

Op de Limburgse actieve ledendag van 27 januari jongstleden werd door Pieter Boussemaere op kundige wijze gepresenteerd hoe het gesteld is met klimaatverandering en het begrip en kennisniveau van mensen hierover. Velen waren hier enorm van onder de indruk en we hebben toen beloofd om deel 2 van zijn uiteenzetting, over de oplossingen, nog in 2018 aan te bieden aan de aanwezigen. Zij worden nog persoonlijk uitgenodigd om op 13 september die lezing bij te wonen in Roermond vanaf 19.00 uur. Is de capaciteit van de zaal groot genoeg dan zijn andere IVN 'ers ook welkom. Geef je interesse om deel te nemen door aan limburg@ivn.nl 
Nieuwe lokatie voor IVN-Limburg 
Na 18 jaar op locatie van de voormalige ambachtsschool in de Godsweerderstraat te hebben gezeten, is IVN Limburg vanaf 13 augustus verhuisd naar het kantoorpand aan Kapellerpoort in Roermond. Dit doet ze samen met de andere groene organisaties die ook op deze locatie gehuisvest zijn.

Lees meer 

Klimaatcursus

Klimaat, duurzaamheid en bio-diversiteit zijn belangrijke thema’s binnen IVN.
Vele IVN-ers zoeken naar manieren om dit op een juiste manier in te bouwen in hun activiteiten.
Om die reden is er op initiatief van het DKV een werkgroep geformeerd die een opleiding tot klimaatgids gaat organiseren. De groep is enthousiast opgestart en begonnen aan de verdere uitwerking. De cursus wordt aangeboden eind 2018 begin 2019 De eerste cursus is voor een selecte groep die de kennis en vaardigheden verder kan uitdragen.

Lees verder >>

Limburg krijgt een Tiny forest in Maastricht

Woensdag 15 aug zijn 12 gemeentes uit 55 gemeentes door IVN gekozen om vier Tiny Forests per gemeente aan te leggen. Door samenwerking tussen gemeente, CNME Maastricht en IVN Maastricht is er een goede basis om met de buurt, de scholen en andere partners aan de slag te gaan.

Lees meer 

 

IVN wandel- en route app bijna gereed
Nog een paar aanpassingen en dan is de IVN wandel- en route-app klaar.
In de IVN wandel- en route-app kun je wandel- en/of fietsroutes invoeren met tekst en foto's. Zo maken we gezamenlijk een digitale natuurgids die je via de website, smartphone en tablet off-line kunt gebruiken. De routes zijn zichtbaar in de app, op de IVN websites en IVN afdelings websites. 
Heb je nog wandelingen in de regio die je graag in deze app wilt opnemen? Ook wandelingen die niet specifiek bij jullie afdeling horen kun je in deze app invoeren. Bestanden in Word, PDF of GPX zijn bruikbaar om in de app te zetten. Afdelingen die zich aanmelden betalen eenmalig een bedrag om mee te doen. Na betaling krijg je een inlogcode en handleiding toegestuurd en dan kun je direct beginnen. Heb je hulp nodig dan kun je een training krijgen en/of vragen stellen aan App-support. 
Er zijn al afdelingen druk bezig met het invoeren van routes.
Kosten: eenmalig € 100,-- voor 5 of minder routes. Wil je meer dan 5 routes invoeren, dan betaal je eenmalig € 250,-- en kun je een onbeperkt aantal routes invoeren. De kosten zijn eenmalig voor deelname. Beheer en onderhoudskosten komen voor rekening van de Stichting.
 
Wil je je afdeling aanmelden? Ga naar: www.ivn.nl/routemaker of wil je meer informatie mail naar h.hogenbirk@ivn.nl


Lees meer

Natuurbeleving op maat

De IVN-gedachte is niet aan grenzen gebonden. Daarom is het voor de hand liggend om afdelingsoverstijgende activiteiten te organiseren. Een voorbeeld daarvan is Natuurbeleving Op Maat (NOM) . 

Lees meer

Romeinenweek 2018

Van 26 april tot en met 6 mei 2018 organiseerde RomeinenNU de landelijke Romeinenweek. Diverse IVN-gidsen waren hierbij betrokken 
Via Belgica moch natuurlijk niet ontbreken!

Lees meer

Excursieloket

In  2012 werd begonnen met het opzetten van een IVN-excursieloket. Dit is een structuur waarbinnen op een laagdrempelige manier afdelings-overstijgende IVN natuur- en landschapsexcursies kunnen worden geboekt.
Doelstellingen zijn:
- derden, d.w.z. niet –leden, excursies op maat aanbieden en daarmee extra bereik creëren;
- gidsen de mogelijkheid bieden  om hun vaardigheden te gebruiken bij excursies buiten hun eigen afdeling.
Het excursieloket is gestart in Zuid Limburg en uitgerold over Noord- en -Midden Limburg.
Inmiddels zijn er middelen beschikbaar om het excursieloket extra bekendheid te geven. De communicatiewerkgroep heeft daarvoor een communicatieplan uitgewerkt en gaat dat, in samenwerking met o.a. de coördinatoren van het excursieloket,  realiseren.
Te verwachten valt dat de lancering begin 2019 zal starten.
Lees meer

Websites

IVN Limburg kent 2 websites:
- IVN Vrijwilligersorganisatie District Limburg:
  https://www.ivn.nl/afdeling/district-limburg
- IVN Beroepsorganisatie Limburg:
  https://www.ivn.nl/provincie/limburg
De sites verwijzen naar elkaar en waar nodig is de inhoud op elkaar afgestemd.
De website van het district Limburg kunt u volgen op Facebook en Twitter. 

Lees verder >>
Cursus voor jeugdbegeleiders
Veel afdelingen werken met jongeren. Dat geeft in het algemeen veel voldoening. Om jeugdbegeleiders te ondersteunen met ideeën en werkvormen gaat regio Midden Limburg een korte cursus organiseren. Deze vindt plaats in de periode februari - mei 2019. 
In oktober en november 2018 vinden 3 voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

Lees meer 

Beleefweek
Vorig jaar heeft de eerste Beleefweek in Nationaal Landschap Zuid-Limburg plaatsgevonden. Een week vol met activiteiten rondom de thema’s natuur en cultuur voor een unieke beleving van het Zuid-Limburgse landschap en het laten ontstaan van mooie nieuwe herinneringen. Tijdens deze week kon de Limburgse omgeving beleefd en ontdekt worden.

Wegens het succes van vorig jaar en de behoefte om een groter gedeelte van Limburg te beleven en te ontdekken wordt dit najaar opnieuw een Beleefweek georganiseerd. Dit keer echter niet alleen in Nationaal Landschap Zuid-Limburg, maar ook in de drie Nationale Parken: De Maasduinen, De Meinweg en De Groote Peel. Momenteel zijn we druk bezig met het organiseren van deze beleefweek. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Hou dan de website in de gaten!

Lees meer

IVN landelijke ledendag 2018

Op zaterdag 6 oktober vindt de landelijke IVN Ledendag plaats in Nijmegen. Nijmegen is in 2018 Europe's Green Capital en daarnaast is daar vorig weekend de Bastei geopend, het centrum voor natuur en cultuurhistorie, wat ook meteen het thema van de dag is. Gastsprekers in de ochtend zijn Matthijs Schouten en Joszi Smeets en er zal een heel leuk intermezzo zijn, maar daar verklappen we niet te veel over. Na het ochtendprogramma heeft de IVN afdeling Rijk van Nijmegen een geweldig middagprogramma samengesteld vol mooie activiteiten in Nijmegen. Daarnaast bieden wij nog een aantal workshops voor iedereen die ook inhoudelijk met het thema aan de slag wil. 

Het Algemeen Bestuur van IVN district Limburg heeft dit plan: we maken er een gemeenschappelijk uitstapje van. We gaan met de bus vanuit Maastricht via zoveel mogelijk afdelingen naar Nijmegen toe. Op de terugweg stoppen we ergens om te genieten van een aangeklede kop koffie. Tijdens de reis zijn er vele momenten om te praten en ideeën uit te wisselen of gewoon kennis te maken met elkaars bezieling.  Stuur een mail naar m.lubbers@ivn.nl en geef je op. Zo gauw we 40 aanmeldingen hebben gaan we de reis organiseren. De kosten liggen tussen de €5 en €10.

Aanmelden voor ledendag
Aanmelden voor gezamenlijke tocht
Storytelling
Sinds er taal is, zijn er verhalen. Verhalen zijn een krachtig en effectief middel om mensen te raken en te verbinden. Hoe kan je als Natuurgids of IVN-afdeling storytelling inzetten om jouw boodschap over de bühne te brengen? Dat is de vraag die tijdens de workshops storytelling centraal staat.
Op 10 november wordt in Roermond een 5 uur durende workshop  storytelling gehouden.

Lees meer

Stuifmail
Evenementen en nieuws van de landelijke IVN kunt u vinden in de digitale nieuwsbrief "stuifmail".
Een overzicht van alle nieuwsbrieven krijgt u door, op de IVN-website, in de zoekfunctie "stuifmail" in te voeren.


Stuifmail augustus 2018

  

inhoud

> intro
> lezing klimaatverwarring
> klimaatcursus
> beleefweek
> nieuwe folder
> penningmeester
> websites
> werkgroep communicatie
> excursieloket
> scholingsdag
   leervoorkeuren
> cursus jeugd-
   natuurjeugdbegeleider
> landelijke ledendag

Agenda

13 september
2e deel lezing Pieter Boussemaere klimaatverwarring

14 t/m 24 september
Beleefweek

23 september
Sterexcursie regio Maas en MergellandEys

6 oktober
Landelijke ledendag

27 oktober
Nacht van de nacht

3 november
Natuurwerkdag

10 november
Inspiratiedag Storrytelling Roermond

17 november:
Districtsledenvergadering

 

Wie wij zijn

IVN District Limburg is de vereniging van Limburgse IVN-afdelingen. Het district wil het overleg en de samenwerking tussen de 35 Limburgse IVN-afdelingen bevorderen, de uitwisseling van ervaringen en ideeën stimuleren en tot een gezamenlijk Limburgs beleid komen. Er wordt sterk ingezet op de lerende organisatie zowel regionaal als provinciaal via cursussen, workshops, inspiratiedagen e.d..

Tot slot

De AVG is, zoals niemand ontgaan kan zijn, in werking: de ContactRoep zal in de herfsteditie gaan voldoen aan de wettelijke eisen.