Copy
Nieuwsupdate 9 juni 2022
Fijn dat u zich heeft aangemeld voor de online nieuws­brief Park Rapijnen. Met deze nieuws­brief houden wij u op de hoogte van het verloop van het participatie­traject en de ontwikkelingen rond de verkenning voor Park Rapijnen.

Graag nodigen wij u met dit bericht uit voor de slot­bijeenkomst van het participatie­raject. U leest hieronder meer over deze bij­eenkomst en hoe u zich hiervoor kunt aan­melden. Ook geven we een samen­vatting van het participatie­traject dat de afgelopen maanden is doorlopen.

Participatie­traject Park Rapijnen


Het participatie­traject ging vorig jaar oktober van start met een eerste schets voor een steden­bouwkundige verkaveling als vertrek­punt van de participatie. In de verkennings­fase die volgde, is aan omwonenden en andere belang­hebbenden gevraagd om ideeën en aandachts­punten in te brengen, om zodoende tot een zo optimaal mogelijk plan te komen. In de bijeenkomsten en gesprekken die daarop volgden hebben we veel reacties ontvangen. We willen iedereen bedanken die daar een bijdrage aan heeft geleverd.

Begin februari is vervolgens de uitwerkings­fase gestart, om alle ontvangen inbreng te onder­zoeken en af te wegen en zo te komen tot een aangepaste studie voor de steden­bouwkundige verkaveling. Op 20 april jongst­leden is de 3e bijeenkomst gehouden waarbij deze studie is getoond. Tijdens de bijeenkomst en online via de participatie­website kon er opnieuw gereageerd worden op de plannen. Alle reacties zijn vervolgens weer door het ontwikkel­team meegenomen en onderzocht. Hierbij is bekeken welke zaken er nog kunnen worden meegenomen in het uiteindelijke steden­bouwkundige plan.

Daarmee hebben we de laatste stap van het participatie­proces bereikt. De verkenning wordt daarmee afgerond. Het uitgewerkte steden­bouwkundige plan wordt vervolgens in de tweede helft van dit jaar ter besluit­vorming aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorafgaand aan deze besluitvorming organiseren we op 29 juni aanstaande de slot­bijeenkomst van het participatie­proces.

Slot­bijeenkomst op woensdag 29 juni 2022


Tijdens deze bijeenkomst lichten we graag het steden­bouwkundige ontwerp aan u toe, dat op basis van het participatie­traject tot stand is gekomen.

Voor de bijeenkomst kunt u zich nu via de website aanmelden. Er zijn weer 2 tijds­blokken waar u zich voor kunt aanmelden. De maximale groeps­grootte is 90 personen, dus als deze bereikt is kunt u zich voor dat tijdsblok niet meer aanmelden. We vragen u zich uiterlijk 24 juni aanstaande aan te melden, zodat we de voor­bereidingen op de locatie kunnen treffen. U ontvangt na uw aanmelding enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging met meer informatie.

Groep 1

Ontvangst vanaf 15.45u
Aanvang 16.00u
Einde ca. 17.30u

Groep 2

Ontvangst vanaf 18.45u
Aanvang 19.00u
Einde ca. 20.30u

Wat:

Slot bijeenkomst Participatie Park Rapijnen
 

Wanneer:

Woensdagavond 29 juni 2022
 

Waar:

’t Kruispunt Linschoten
Nieuwe Zandweg 16
3461 AH Linschoten
Meld u hier aan voor de bijeenkomst
Graag tot ziens op 29 juni aanstaande!

Hartelijke groet,
Team Participatie Park Rapijnen
Copyright © 2022 Park Rapijnen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
Bekijk deze mail in uw browser | Update uw gegevens | Uitschrijven
.

Email Marketing Powered by Mailchimp