Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Lees online.

Nieuwsbrief 12 January 2017

Vorming streekomroepen


In december 2016 heeft de changeboard een advies uitgebracht inzake de indeling van omroepen in een streek. Dit advies is aan alle omroepen doorgestuurd.
De NLPO heeft de changeboard verzocht een onderbouwing op te leveren zodat inzicht in de onderliggende overwegingen wordt gegeven. Zo gauw die onderbouwing gereed is zal de NLPO contact opnemen met de omroepen om dit advies te bespreken. 

'We moeten een luis in de pels zijn van de politiek' 


Van Limburg tot Friesland en van de Achterhoek tot het Gooi. Op steeds meer plaatsen in Nederland fuseren lokale omroepen tot streekomroep. Ingrijpend voor de mensen die al jaren met hart en ziel betrokken zijn bij ‘hun’ omroep maar ook noodzakelijk om te blijven bestaan. Hoe komt een goede samenwerking tussen streekomroepen tot stand en wat zijn de voordelen? Twee voorbeelden van omroepen die elkaar hebben gevonden in West-Friesland en in de regio Nijmegen. Lees verder via lees meer
lees meer...

Ontwikkelingen MediaHub Lineair


Lees meer over de ontwikkeling van de MediaHub Lineair op het gebied van:
- Nieuw streaming platform live streams MediaHub
- Radiostreams in De Lokale Omroep OTT-app
- On demand en pushberichten in De Lokale Omroep OTT-app
lees meer...

E-learning Journalistieke basis


Om in korte tijd een groot aantal (vrijwillige) medewerkers te kunnen (bij)scholen en om hen een goede journalistieke basis te geven heeft de NLPO een e-learning ontwikkeld en eind 2016 officieel gelanceerd. 
Inmiddels zijn de eerste zes certificaten uitgereikt aan de deelnemers die de e-learning met goed gevolg hebben doorlopen. Zij kunnen nu gaan starten met de vervolgcursus tot beoordelaar namens hun omroep. Wil jij ook deze gratis e-learning volgen? Klik dan op lees meer voor alle informatie.
lees meer...

3FM DJ Dag


Op zaterdag 8 april 2017 organiseert de NLPO i.s.m. de NPO Campus weer een 3FM DJ Dag voor dj’s, presentatoren van 18 tot 28 jaar met minimaal 1 jaar ervaring als radiopresentator bij de lokale omroep. Wil je net als bijvoorbeeld Herman Hofman ontdekt worden als nieuw 3FM dj-talent? Geef je dan op via lees meer.
lees meer...

Vooraankondiging ALV OLON en informatiebijeenkomst NLPO 8 april


Op 8 april 2017 vindt de voorjaars-ALV van de OLON plaats. Tijdens deze ALV wordt er verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en zal er voorafgaand aan het formele deel ruimte zijn om elkaar informeel te ontmoeten en vragen te stellen aan het bestuur. Aansluitend op het OLON-programma vindt er op uitnodiging van het OLON-bestuur een informatiebijeenkomst van de NLPO plaats. Zodra het programma bekend is en je je aan kunt melden, dan wordt dit o.a. in de nieuwsbrief vermeld. 
Media Parkboulevard 1 
1217 WE Hilversum
Postbus 62
1200 AB Hilversum
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt aangemeld via de website van de NLPO.
NLPO Media Parkboulevard 1 Hilversum, NH 1217 WE Netherlands

Deze email is verzonden aan <<Emailadres>>
Afmelden van deze lijst • Mijn inschrijving wijzigen

Email Marketing Powered by Mailchimp