Copy
DSW Update
september 2019

Beste lezer,

DSW maakt traditiegetrouw als eerste de nieuwe premie bekend.

Premie 2020 hoger door groei zorgkosten


De premie in 2020 wordt € 118,- per maand, een stijging van € 6,- per maand.
De premie van DSW ligt daarmee net onder de verwachting in de Miljoenennota. De premiestijging wordt veroorzaakt door de groei van de zorgkosten en doordat DSW minder ruimte heeft om reserves in te zetten dan vorig jaar. Directeur Aad de Groot geeft in onderstaand filmpje een toelichting op de premieverhoging. 

De premies voor de aanvullende verzekeringen worden binnen drie weken bekendgemaakt. Meer over de premieopbouw vindt u op onze website

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op € 375,- en blijft daarmee € 10,- lager dan wettelijk is vastgelegd. Aad de Groot: “De bedoeling van het eigen risico is dat het een remmende werking heeft op onnodige zorg. Wij zien in de dagelijkse praktijk dat de hoogte van het eigen risico ruim voorbij het niveau is waarbij hiervan nog echt sprake is. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.”

Tegemoetkoming zorgkosten

Wij realiseren ons dat de zorgkosten voor mensen met lage inkomens moeilijk te dragen zijn. Drie dingen die u moet weten over tegemoetkoming voor zorgkosten vanuit de overheid:
  • Afgelopen zomer kwam in het nieuws dat Nederlanders samen miljoenen aan zorgtoeslag op de plank laten liggen. Heeft u recht op zorgtoeslag? Vraag het aan bij de Belastingdienst!
  • De zorgtoeslag stijgt volgend jaar mee met de premie. Alleenstaanden krijgen € 67,- meer (maandelijks zo'n € 5,50), gezinnen krijgen € 95,- meer.
  • Soms kunt u zorgkosten die wij niet vergoeden, onder bepaalde voorwaarden aftrekken als u aangifte doet bij de Belastingdienst. Dat geldt niet voor het eigen risico, maar wel voor bijvoorbeeld kosten van de tandarts of fysio. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door:
DSW Zorgverzekeraar

Telefoon 010 - 2 466 466
WhatsApp 06 22 38 39 06

Aanmelden   
Uitschrijven    
Gegevens wijzigen
Doorsturen