Invitasjon til medhjelperkurs
View this email in your browser

Invitasjon til medhjelperkurs

Eiendomsadvokatenes Servicekontor inviterer i samarbeid med PRIVATmegleren til kurs og eksamen for medhjelpere. I høst tilbyr vi også kurs og eksamen for oppgjørsmedhjelpere i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund.


Det følger av lov om eiendomsmegling at det i forbindelse med at det inngås et eiendomsmeglingsoppdrag skal oppnevnes en ansvarlig megler som er eiendomsmegler eller advokat. Vedkommende skal som utgangspunkt selv utføre alle oppgaver i forbindelse med oppdraget.

Loven åpner imidlertid for at ansvarlig megler kan bistås av assistenter (medhjelpere). Det kreves at den som er assistent har bestått en særskilt eksamen. Her finnes det to kategorier medhjelpereksamen, ordinær medhjelpereksamen og medhjelpereksamen oppgjør.

Ordinær medhjelpereksamen gir rett til å bistå ansvarlig megler med rutinemessige oppgaver slik som innhenting av opplysninger fra kommune/forretningsfører, stå på visninger og praktisk arbeid i forbindelse med forslag til kontrakt o.l. Advokatassistenter og andre medarbeider som ikke har bestått medhjelpereksamen kan ikke lovlig utføre noen oppgaver knyttet til et eiendomsmeglingsoppdrag.

Ordinær medhjelpereksamen gir imidlertid ikke adgang til å gjennomføre praktisk arbeid i forbindelse med oppgjør, herunder utbetalinger m.v. Dette krever at medhjelperen har bestått en særskilt eksamen for oppgjørsmedhjelpere.

Eiendomsadvokatenes Servicekontor tilbyr ordinær medhjelpereksamen med forberedende kurs. For personer som allerede har fullført den ordinære medhjelpereksamen tilbyr vi også eksamen for oppgjørsmedhjelpere med forberedende kurs.
 

Eksamen for ordinære medhjelpere med forberedende kurs:

Dato: 20. og 21. august 2019
Sted: Karenlyst alle 2, Skøyen/Oslo


Kurset holdes over to dager, fra kl. 10 – 18 i (begge dager) Medhjelpereksamen avholdes dag 2 fra kl. 16.30 – 18 (1,5 timer).

På forkurset gjennomgås alle relevante emner. Det kreves ikke paragraf- eller detaljkunnskap om de enkelte emner, men en grunnleggende forståelse av hovedprinsippene. Kandidaten som er påmeldt, vil før kursstart, motta en e-post med linker til relevante lover fra www.lovdata.no . Disse må skrives/printes ut, settes i perm og medbringes til kurs og eksamen.

Det serveres varm lunsj, kaffe/te/vann begge dager.

Pris inkl. lunsj begge dager:
Medlemmer av Eiendomsadvokatenes servicekontor: kr. 3.800,-
Ikke-medlemmer: 4.500,-

 

Eksamen for oppgjørsmedhjelpere med forberedende kurs:

Dato: 17. til 20. september 2019
Sted: Karenlyst alle 2, Skøyen/Oslo


På kurset gjennomgås en rekke emner som er relevante for å kunne arbeide med oppgjør i forbindelse med eiendomshandler. Det forutsettes forkunnskaper om lover og forskrifter tilsvarende ordinær medhjelpereksamen. Læreboken: "Oppgjør i eiendomshandler" er pensum, og inngår i kursprisen. Eksamen avholdes siste dag og er basert på krav stillet av Finanstilsynet.

Kurset holdes over fire dager med følgende timeplan:
Dag 1 Dag 2
10.00-10.45       
Aktuelle bestemmelser i lov og forskrift
09.00-09.45       
Klargjøring ved mottakelse av oppgjørsmappen
11.00-11.45       
Aktuelle rundskriv fra Finanstilsynet, samt forsikringsregelverket
10.00-10.45       
Klargjøring ved mottakelse av oppgjørsmappen
11.45.-12.45      
Lunsj
11.00-11.45       
Oppgjør ved kontrakt etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven
12.45-13.30       
Journalføring, kravene til klientkonto, hvitvaskingsreglene
11.45-12.45        Lunsj
13.45-14.30       
Tinglysing og pant. Særlig om e-tinglysing
12.45-13.30       
Oppgjør ved kontrakt etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven
14.45-15.30       
Tinglysing og pant. Særlig om e-tinglysing
13.45-14.30       
Oppgjør ved kontrakt etter bustadoppføringsloven
15.45-16.30       
Eierformer
14.45-15.30       
Utvalgte oppgjørsemner
Dag 3 Dag 4
09.00-09.45       
Oppgjør av overbeheftet eiendom
09.00-13.00
Eksamen (oppmøte senest kl. 08.45)
10.00-10.45       
Oppgjør ved konkurs/tvangssalg
 
11.00.11.45        
Arv og skifte
 
11.45-12.45       
Lunsj
 
12.45-13.30       
Salg i forbindelse med samlivsbrudd
 
13.45-14.30       
Praktisk oppgjør gjennomgang av oppgaver
 
14.45-15.30       
Praktisk oppgjør – gjennomgang av oppgaver
 

Det serveres varm lunsj, kaffe/te/vann alle dager.

Pris inkl. lunsj begge dager:

Ansatte i foretak som er medlemmer hos Eiendomsadvokatenes Servicekontor: Kr 12.000,-
Ansatte i foretak hvor fagansvarlig er medlem i Norges Eiendomsmeglerforbund: Kr 12.000,-

Ikke-medlemmer: Kr 16.000,-

I kursprisen inngår læreboken "Oppgjør i eiendomshandler" (kr. 630,- pluss porto). Denne sendes direkte fra NEF til kursdeltakerne.Kursene er ikke godkjent som obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere/advokater, men kan gi en fin innføring for advokatfullmektiger som skal arbeide med eiendomsmegling.

Har du spørsmål ta kontakt på kurs@eiendomsadvokatene.no eller vår kurstelefon 45 50 63 54.

Benytt påmeldingsknappene nedenfor for å melde deg på kursene:

Påmelding ordinær medhjelpereksamen
Påmelding medhjelpereksamen oppgjør
Påmeldingsfrist for medhjelperkurs: 13. august 2019
Påmeldingsfrist for oppgjørsmedhjelperkurs: 10. september 2019

For manuell påmelding send epost til kurs@eiendomsadvokatene.no med firmanavn, kontaktperson, navn på deltakere og fakturaadresse. Spørsmål angående kurset kan også sendes hit.

Ved påmelding aksepteres våre generelle kursvilkår. NB! Avmelding skal alltid gjøres skriftlig.
Ved avmelding kan Eiendomsadvokatene for kursavgiften kreve et avmeldingsgebyr. Det vises her til Eiendomsadvokatenes generelle kursvilkår som finnes på våre hjemmesider, se her.
Copyright © 2019 Eiendomsadvokatenes Servicekontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp