Copy
Alles over de ontwikkeling van Tusschenwater
Bekijk deze e-mail in je browser

Tusschenwater in uitvoering

Project Tusschenwater is in uitvoering. Omgevingsmanager Emiel Galetzka vertelt over het werk: “Momenteel werkt Waterbedrijf Groningen aan de leidingen van de waterwinputten naar het pompstation. Er komen twee leidingen, zodat de wateraanvoer altijd door kan gaan. De westelijke leiding is nieuw en wordt momenteel getest. Is deze goed, dan wordt de oostelijke leiding aangepakt”. De uitvoering van het verdere werk laat nog even op zich wachten. Emiel: ”We staan op het punt om de voorlopige ontwerpen voor de uitvoering van het werk definitief te maken. Die ontwerpen zijn heel belangrijk. Je moet zeker weten dat opdracht en ontwerp op één lijn liggen. Zo zijn we bijvoorbeeld samen met de ecologen van Hunze en Aa’s, Het Drentse Landschap en de aannemer HAZ infra het gebied in geweest, puur ter verheldering van de opdracht. Ecologie is namelijk een belangrijk onderdeel van het grond- en baggerwerk”. Een concrete planning van de uitvoering kan hij nog niet geven. Zodra de ontwerpen definitief zijn, start de aannemer met de uitvoering.

Rekening houden met plant en dier

De komende maanden gaat de feitelijke inrichting van het Tusschenwater dan echt beginnen. Daarbij wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden met het huidige voorkomen van plant- en diersoorten. Soms vergt dit concrete actie. Dit kan gaan om het verplaatsen van vissen zoals de Kleine modderkruiper (foto) tijdens baggerwerkzaamheden. Of het in stand houden van leefgebied van specifiek beschermde soorten zoals Waterspitsmuis of Poelkikker. Het voorkómen van broedgevallen van vogels op plekken die ontgraven gaan worden is een andere mogelijke maatregel. Tijdens de inrichting kan dit wat tegennatuurlijk overkomen. Na de inrichtingsfase, die eind 2017 afloopt, zal er echter alle ruimte zijn voor de planten en dieren om zich heer en meester te maken van hun nieuwe onderkomen.

Op expeditie of dauwtrappen?

In de Week van Ons Water kunnen kinderen van 5 t/m 12 jaar op expeditie in het gebied! Op woensdagmiddag 17 mei gaan we van 14.00 tot 16.00 uur op zoek naar het waterleven. Lopen de schaatsenrijders al over het water in Tusschenwater? Is het water schoon? Kinderen leren met schepnet de diertjes vangen. De vangst komt in een bak met water. En samen ontdekken we wat het is!
Leuk om te komen? Stuur een mail aan w.bergman@hunzeenaas.nl o.v.v. slootjesexpeditie Tusschenwater. Wij laten dan weten waar jullie precies moeten zijn.

In diezelfde week gaan we op zondagmorgen 21 mei dauwtrappen in Tusschenwater. U bent van harte welkom om 8.00 uur bij gemaal Oostermoer, Hunzeweg 4 De Groeve. Daar verwelkomen vrijwilligers en specialisten van Stichting Het Drentsche Landschap en waterschap Hunze en Aa’s u met een kopje koffie. Het dauwtrappen doen we dan vervolgens aan de andere kant van de straat, in het projectgebied Tusschenwater. Nadien eten we een lekker broodje. Benieuwd wat er 's ochtends vroeg te zien is? U kunt zich voor deze excursie aanmelden via i.ackermann@hunzeenaas.nl o.v.v. dauwtrappen Tusschenwater.

Even voorstellen

Vincent Snippe, uitvoerder bij aannemer HAZinfra, heeft ter voorbereiding al meerdere contacten gelegd in de buurt. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoeringszaken. U zult hem dus regelmatig in Tusschenwater zien. Vincent: ”Ik sta te popelen om te mogen beginnen aan dit werk. Sinds november werk ik voor HAZ groen, grond, infra uit Radewijk, een bedrijf gespecialiseerd in grond en cultuurtechnisch werk. In de ruim 20 jaar dat ik nu uitvoerder ben, heb ik veel verschillende werken gedaan. Van groot asfaltonderhoud tot cultuurtechnisch werk, van rioolklussen tot baggerwerken. De laatste 3 jaar heb ik veel cultuurtechnisch werk gedaan voor een leidingbouwer in opdracht van Gasunie. En nu dus Tusschenwater. We zijn nog druk met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanleveren van de gewenste werkplannen en alles wat erbij komt kijken om aan de slag te kunnen. We zijn al wel begonnen met het korthouden van de graslanden en plaatsen van paaltjes met lint om het broeden van de vogels zoveel mogelijk te voorkomen. De directiekeet is inmiddels geplaatst op de oude zuivering locatie aan de Osbroeken. Van daaruit sturen we het werk straks aan. Wellicht treffen we elkaar in Tusschenwater".
Vincent is 42 jaar, woonachtig in Noordscheschut (bij Hoogeveen), getrouwd en trotse vader van 3 kinderen.

Afsluiting De Dijk

Al eerder hebben we gesproken over de afsluiting van De Dijk. Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo heeft nu formeel besloten de weg De Dijk in De Groeve gedeeltelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het betreft het deel tussen De Knijpe en de nieuwe geul, die vanuit de Hunze gegraven is. De maatregel gaat in zodra het verkeersbesluit definitief is. Dat zal naar verwachting 10 mei 2017 zijn, mits er geen bezwaren worden ingediend.

Reden voor de afsluiting is dat de natuur is gediend met een permanente afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast wordt dit deel van De Dijk tijdens het broedseizoen ook voor al het overige verkeer, inclusief fietsers en wandelaars, afgesloten om broedende vogels niet te storen. Voor het broedseizoen wordt jaarlijks de periode 15 maart – 15 juli aangehouden.

Drinkwater: een geschenk van de natuur!
Waterbedrijf Groningen levert al sinds 1964 drinkwater vanuit productielocatie De Groeve. Jaarlijks leveren we circa 10 miljoen kuub drinkwater vanuit deze locatie. Samen met totaal 36 winputten ligt productielocatie De Groeve in het Drentse Hunzedalgebied. Het grondwater hier is afkomstig van het Drentsche plateau en vormt de ideale grondstof voor de bereiding van drinkwater. Het water stroomt diep ondergronds af langs de Groeve. Dit van nature zeer schone grondwater wordt op dieptes van 50 tot ruim 110 meter opgepompt voor de bereiding van drinkwater. Dat we onze bron voor drinkwater ‘gewoon’ uit de natuur kunnen halen, is natuurlijk best iets om trots op te zijn!
Water, waterwinning en natuur krijgen straks alle ruimte in Tusschenwater bij De Groeve.
Hiermee wordt ook het laatste deel van het Hunzedal een mooi en natuurlijk moerasgebied.
Copyright © 2017 Waterschap Hunze en Aa's, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list