Copy
Alles over de ontwikkeling van Tusschenwater
Bekijk deze e-mail in je browser

Projectinformatie

Er wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen voor het project Tusschenwater. Waterbedrijf Groningen is bijna klaar met het verleggen van de waterputten en leidingen en er is een aannemer aangewezen voor de werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied. HAZ gaat het werk uitvoeren. Emiel Galetzka, omgevingsmanager voor dit project: "HAZ is momenteel bezig met het bestek. Dat betekent dat ze de technische ontwerpen maken voor de terreininrichting. Dat is de basis voor de uitvoering in het veld". Wanneer ze daadwerkelijk in het terrein aan het werk zijn is nog niet duidelijk. "Ze beginnen in ieder geval voor het broedseizoen met het baggerwerk. Dat is dus voor 15 maart". In de volgende nieuwsbrief komt een gedetailleerde planning. "Wel kunnen we alvast melden dat de kantoren van de aannemer op het terrein van de voormalige zuivering komen te staan, aan de rand van het projectgebied", aldus Galetzka. Open deze schets voor een mooi overzicht van de werkzaamheden 

Archeologische vondst

Tijdens de werkzaamheden van het waterbedrijf Groningen stuitten de medewerkers op een archeologische vondst. Houten palen en keien kwamen tevoorschijn bij het uitgraven van een geul voor een nieuwe leiding. Archeologen hebben het onderzocht. Het blijkt een aparte constructie: een palenrij in een V-vorm dat loopt richting een houten bekisting, waarin de stenen liggen. Wat het precies geweest is niet duidelijk. Voordat de vondsten werden verwijderd maakte fotograaf Duncan Wijting deze prachtige foto. 

Tusschenwater: toekomstig otterparadijs?

Het nieuwe Tusschenwater heeft alles om voor de otter een goed jacht- en leefgebied te gaan vormen. Niet alleen ontstaat er een gevarieerd gebied met naast rietlanden veel visrijk, open water. Het gebied is ook zo groot dat er voldoende dekking en rust is. De otter maakt de laatste jaren een opmerkelijk snelle comeback en is (met jongen ) al rond het Zuidlaardermeer aanwezig. Maar ook ten zuiden van Tusschenwater in het Annermoeras zijn ottersporen gevonden. Naast de bever die een vaste bewoner van Tusschenwater zal worden, zal de otter een kenmerkende soort van dit nieuwe gebied zijn. En hoewel je ‘m niet snel zult zien zullen sporen of uitwerpselen (spraints) zijn aanwezigheid verraden. De eerste beelden van de otter in het Hunzegebied
Excursies
Bij de starthandeling in oktober vorig jaar fietsten we met belangstellenden door het gebied om zo inzicht te krijgen in dat wat er allemaal gaat veranderen. Medewerkers van Stichting Het Drentse Landschap, Waterbedrijf Groningen en waterschap Hunze en Aa’s vertelden vanuit hun vakgebied over het wat en waarom. Ook gedurende de uitvoering van het werk gaan we graag met u het gebied in. Houd de nieuwsbrief in de gaten om te zien wanneer dit gaat gebeuren.
Letters van piepschuim
Tijdens de starthandeling van dit project hebben de bestuurders de letters Tusschenwater geplaatst. Grote witte letters vormden een prachtige decor in het landschap. Deze letters waren tijdelijk. Leuk voor dat moment. Het was een voorloper op iets blijvends dat na uitvoering van het project geplaatst wordt. De piepschuimen letters zijn inmiddels weer weg uit het gebied en liggen ergens opgeslagen. Heeft u hiervoor een leuk idee? Laat het ons weten
Water, waterwinning en natuur krijgen straks alle ruimte in Tusschenwater bij De Groeve.
Hiermee wordt ook het laatste deel van het Hunzedal een mooi en natuurlijk moerasgebied.
Copyright © 2017 Waterschap Hunze en Aa's, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list