Invitasjon til medhjelperkurs 21. og 22. januar 2020
View this email in your browser

Invitasjon til medhjelperkurs

Eiendomsadvokatenes Servicekontor inviterer i samarbeid med PRIVATmegleren til kurs og eksamen for medhjelpere.

Det følger av lov om eiendomsmegling at det i forbindelse med at det inngås et eiendomsmeglingsoppdrag skal oppnevnes en ansvarlig megler som er eiendomsmegler eller advokat. Vedkommende skal som utgangspunkt selv utføre alle oppgaver i forbindelse med oppdraget.

Loven åpner imidlertid for at ansvarlig megler kan bistås av assistenter (medhjelpere). Det kreves at den som er assistent har bestått en særskilt eksamen. Her finnes det to kategorier medhjelpereksamen, ordinær medhjelpereksamen og medhjelpereksamen oppgjør.

Ordinær medhjelpereksamen gir rett til å bistå ansvarlig megler med rutinemessige oppgaver slik som innhenting av opplysninger fra kommune/forretningsfører, stå på visninger og praktisk arbeid i forbindelse med forslag til kontrakt o.l. Advokatassistenter og andre medarbeider som ikke har bestått medhjelpereksamen kan ikke lovlig utføre noen oppgaver knyttet til et eiendomsmeglingsoppdrag.

Eiendomsadvokatenes Servicekontor tilbyr ordinær medhjelpereksamen med forberedende kurs.
 

Eksamen for ordinære medhjelpere med forberedende kurs:

Dato: 21. og 22. januar 2020
Sted: Karenlyst alle 2, Skøyen/Oslo


Kurset holdes over to dager, fra kl. 10 – 18 i (begge dager) Medhjelpereksamen avholdes dag 2 fra kl. 16.30 – 18 (1,5 timer).

På forkurset gjennomgås alle relevante emner. Det kreves ikke paragraf- eller detaljkunnskap om de enkelte emner, men en grunnleggende forståelse av hovedprinsippene. Kandidaten som er påmeldt, vil før kursstart, motta en e-post med linker til relevante lover fra www.lovdata.no . Disse må skrives/printes ut, settes i perm og medbringes til kurs og eksamen.

Det serveres varm lunsj, kaffe/te/vann begge dager.

Pris inkl. lunsj begge dager:
Ansatte i foretak som er medlemmer hos Eiendomsadvokatenes Servicekontor: Kr 3.900,-
Ikke-medlemmer: Kr 4.600,-


Kurset er ikke godkjent som obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere/advokater, men kan gi en fin innføring for advokatfullmektiger som skal arbeide med eiendomsmegling.

Har du spørsmål ta kontakt på kurs@eiendomsadvokatene.no eller vår kurstelefon 45 50 63 54.

Benytt påmeldingsknappen nedenfor for å melde deg på kurset:

Påmelding medhjelpereksamen
Påmeldingsfrist: 14. januar 2020

For manuell påmelding send epost til kurs@eiendomsadvokatene.no med firmanavn, kontaktperson, navn på deltakere og fakturaadresse. Spørsmål angående kurset kan også sendes hit.

Ved påmelding aksepteres våre generelle kursvilkår. NB! Avmelding skal alltid gjøres skriftlig.
Ved avmelding kan Eiendomsadvokatene for kursavgiften kreve et avmeldingsgebyr. Det vises her til Eiendomsadvokatenes generelle kursvilkår som finnes på våre hjemmesider, se her.
Copyright © 2019 Eiendomsadvokatenes Servicekontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp