Invitasjon til Eiendomsadvokatenes Servicekontors Høstkurs 2019
View this email in your browser

Invitasjon til Eiendomsadvokatenes Høstkurs 7. til 9. november 2019

Eiendomsadvokatene ønsker velkommen til vårt tradisjonsrike kurs på DFDS Crown Seaways til København. Dette er blitt en møteplass for alle som arbeider med omsetning av fast eiendom, hvor man treffer kjente og blir kjent med nye. Vi håper at programmet faller i smak.

Vi har som vanlig et variert program med relevante temaer for alle som arbeider med rettsspørsmål knyttet til fast eiendom, vi har også fått med en rekke dyktige forelesere som også blir med på båtturen til København.

OM PROGRAMMET:

Dosent Einar Bergsholm, NMBU (Norges miljø – og biovitenskapelige universitetet, Ås)  
Jordskifte – en problemløser for alle som eier en bit av Norge. 
Einar Bergsholm underviser i fast eiendoms rettsforhold, herunder jordskifte ved NMBU og har utgitt flere bøker innen dette emne. Han er også en mye brukt foreleser.
I dette foredraget vil han gi en praktisk rettet innføring i jordskifte, herunder hvilke type tvister som kan løses ved jordskifte. Han vil også gi en innføring i hvordan jordskifteretten arbeider og hvordan man kan bruke jordskifte i tvister.
 
Advokat Alf Kåre Knudsen, Bing Hodneland advokatselskap DA
Megling og oppgjør ved salg av eiendomsaksjeselskaper i praksis
Alf Kåre Knudsen har lang erfaring med å tilrettelegge og gjennomføre eiendomstransaksjoner hvor fast eiendom overføres ved salg av AS.

Han vil i dette foredraget gjennomgå prosessen fra A til Å, samt gjennomgå eksempler og gi praktiske tips om hva man må passe på ved formidling av slike objekter, og hvordan man tilrettelegger og gjennomfører oppgjør ved overføring av aksjer.
 
Advokat Christina Mostue, Dalan Advokatfirma DA
Praktiske og rettslige utfordringer ved saksanlegg etter bustadoppføringsloven samt sikring av krav og inndrivelse.
 
Christina Mostue arbeider primært innen fast eiendom og entreprise og tvisteløsning/prosedyre og har bistått i en rekke saker knyttet til oppføring av boliger. Mange kjenner henne også fra tidligere foredrag på dette kurset.

Hun vi her ta opp praktiske og prosessuelle spørsmål knyttet til dette, herunder hva man må passe på når man utformer påstanden når noen krav gjelder den enkelte seksjon, mens andre er knyttet til fellesareal. Prosessvarsel og foreldelse i forhold til garantistiller, krav mot daglig leder/styret i utbyggingselskaper/styreansvar. Videre hva som gjelder der selskapet går konkurs før hovedforhandling og boets stilling. Også spørsmål knyttet til forsinkelsesrenter og sakskostnader vil bli gjennomgått. Også praktiske spørsmål knyttet til inndriving av krav vil bli berørt.
 
Advokat Ola Nygard, SANDS
Nyheter m.v. – siste års lovendringer og dommer
Ola Nygard har i mange år på Eiendomsadvokatenes høstkurs hatt ansvar for gjennomgang av hva som har skjedd innen fast eiendom siste år. Dette omfatter nye lover, forskrifter, dommer og andre  avgjørelser knyttet til fast eiendom og tilstøtende rettsområder.
PRAKTISK INFORMASJON

For å gi flere mulighet til å delta på kurset, og båtturen til København legger vi til rette for at de som ikke har mulighet til å være med oss tilbake til Oslo på fredag ettermiddag selv kan bestille flybilletter hjem, eller hotell i København og fly hjem senere. Vi legger til grunn at dette også kan være et godt alternativ for de som ikke bor i det sentrale østlandsområdet.

DFDS kan også (under forutsetning av det er plass) tilby transport av bil til København.

De som ønsker det kan også ha med ledsager som ikke deltar på kurset, men deltar på den sosiale delen av arrangementet. NB! I samsvar med DFDS regler kan ledsagere tidligst komme om bord på båten i Oslo kl 15.15. For ledsagere betales et tillegg, prisen for felles lugar er den sammen som når man reiser alene.

Kurset kan påregnes godkjent både som obligatorisk etterutdanning i samsvar med eiendomsmeglingsforskriftens bestemmelser. Alle deltakerne vil etter kurset få tilsendt kursbevis på e-post som tilfredsstiller Finanstilsynets krav til dokumentasjon av etterutdanning. Felles søknad til Advokatforeningen om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs.

Vi setter pris om på flest mulig melder seg på ved bruk av påmeldingsknappen sist i dette dokumentet, dette sikrer at alle opplysninger blir registrert korrekt. 

NB! Dersom dere bare ønsker å ta båten en veg må dere selv bestille fly og/eller hotell. Dette gjøres enkelt på nettet enten direkte hos SAS eller Norwegian eller gjennom et reisebyrå.
Utvalgte flyavganger fredag 8. november 2019:

København (Kastrup) – Oslo (Gardermoen):

SAS (www.sas.no)

13:25 14:20 15:25 16:10 17:00 18:15 19:05 20:50

Norwegian (www.norwegian.no)

14:10 15:30 17:00 19:10 20:20

Prisen på flybilletter endrer seg hele tiden. Det kan derfor være lurt å bestille tidlig dersom man vil ha rimelige billetter

Priser

Kursavgift:  
Kursavgift medlemmer av Eiendomsadvokatenes Servicekontor kr 2.800,-
Kursavgift ikke-medlemmer kr 3.300,-
I tillegg kommer lugar  
   
Billettpris, inkl. alle måltider om bord - t/r Oslo - København - Oslo:  
Enkeltlugar utvendig kr 5.200,-
Enkeltlugar Commodore Class kr 5.900,-
Enkeltlugar Commodore de lux kr 6.700,-
Enkeltlugar Commodore Balcony kr 6.900,-
   
Tillegg:  
Kursdeltaker som deler lugar med annen kursdeltaker - (tur/retur) Oslo-København-Oslo kr 3.400,-
Kursdeltaker som deler lugar med annen kursdeltaker - En vei Oslo - København, egen transport hjem kr 1.700,-
Ledsager som deler lugar med kursdeltaker - (tur/retur) Oslo-København-Oslo kr 2.600,-
Ledsager som deler lugar med kursdeltaker - En vei Oslo - København, egen transport hjem kr 1.400,-
   
Billettpris, inkl. alle måltider om bord - En vei Oslo - København:  
Enkeltlugar utvendig - En vei Oslo - København, egen transport hjem kr 3.100,-
Enkeltlugar Commodore Class - En vei Oslo - København, egen transport hjem kr 3.500,-
NB! Husk å bestille fly hjem på nettet selv!  
   
Egen bil, transport av bil med DFDS Oslo - København kr 500,-
NB! Husk registreringsnummer i merknadsfeltet ved påmelding.  

Har du spørsmål ta kontakt på kurs@eiendomsadvokatene.no eller vår kurstelefon 45 50 63 54.
 

Benytt påmeldingsknappene nedenfor for å melde deg på kurset:

Påmelding
Påmeldingsfrist 31. oktober 2019

For manuell påmelding send epost til kurs@eiendomsadvokatene.no med fornavn og etternavn, alder, fakturadresse, telefonnummer, lugarønske samt andre opplysninger. Spørsmål angående kurset kan også sendes hit.

Ved påmelding aksepteres våre generelle kursvilkår. NB! Avmelding skal alltid gjøres skriftlig.
Ved avmelding kan Eiendomsadvokatene for kursavgiften kreve et avmeldingsgebyr. Det vises her til Eiendomsadvokatenes generelle kursvilkår som finnes på våre hjemmesider, se her.

I tillegg vil deltakeren ved kurs der det tilbys reisepakker måtte betale eventuelle utgifter som belastes fra reisetilbyderen. Ved avmelding senere enn en uke før avreise, må det påregnes at reisetilbyderen krever reisekostnadene dekket fullt ut. 
Reisetilbyderens vilkår kan du lese her.
Peresonvernerklæring

For informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og om dine rettigheter kan du se personvernerklæring her.

I forbindelse med endringene gir vi deg også mulighet til å oppdatere dine kontaktopplysninger hos oss. Videre kan du gi oss beskjed dersom du ikke ønsker å motta e-poster fra oss i fremtiden.

Det er viktig for oss at du som abonnent er informert og føler deg trygg på hvordan vi behandler din personlige informasjon. Dersom du har noen spørsmål kan du kontakte oss på post@eiendomsadvokatene.no.
Trykk her for å oppdatere dine kontaktopplysninger
Trykk her for å ikke motta e-poster fra oss i fremtiden
PROGRAM
BÅT: DFDS PEARL SEAWAYS

 
Torsdag 7. november  
10.30 - 11.00 Ombordstigning DFDS Pearl Seaways
11.15 - 13.00  

Jordskifte – en problemløser for alle som eier en bit av Norge

Foreleser: Dosent Einar Bergsholm, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås)

13.00 - 14.00
Lunsj
 
14.15 - 16.00  

Megling og oppgjør ved salg av eiendomsaksjeselskaper i praksis

Foreleser: Advokat Alf Kåre Knudsen, Bing Hodneland advokatselskap DA

16.15 - 18.00  

Praktiske og rettslige utfordringer ved saksanlegg etter bustadoppføringsloven samt sikring av krav og inndrivelse

Foreleser: Advokat Christina Mostue, Dalan Advokatfirma DA

20.00
Felles festmiddag
 
   
Fredag 8. november  
09.00 - 10.45


Nyheter m.v

Foreleser: Advokat Ola Nygard, SANDS

20.30
Felles festmiddag
 
   
Lørdag 9. november  
Ca. 09.45
Ankomst Oslo.
 
Ønsker du å bli medlem av Eiendomadvokatenes Servicekontor?

Trykk her for påmeldingsskjema og mer informasjon.
Copyright © 2019 Eiendomsadvokatenes Servicekontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp